CFMM

prapancha vastavikata(ప్రపంచ వాస్తవికత) by cfmm abdur Rahman.

CFMM Abdur Rahman delivered a Telugu islamic speech prapancha vastavikata(ప్రపంచ వాస్తవికత) for Al-hijra channel in RUJUMARGAM (రుజుమార్గం).

Read more...

“Paralokam Epudu Prarambham” by Abd-ur-Rahman – CFMM, Guntur

CFMM - Center for Final Message to Mankind is the Islamic Organisation which delivers the Lectures in Telugu in

Read more...

“Neti Samaja Samasyalaku Parishkaram – ISLAM Velugulo” by Abd-ur-Rahman – CFMM, Guntur

CFMM - Center for Final Message to Mankind is the Islamic Organisation which delivers the Lectures in Telugu in

Read more...

“Eemaan Aur Aamale Saleh” by Sheikh Abdul Aleem Baig Jamai – CFMM, Guntur

CFMM - Center for Final Message to Mankind is the Islamic Organization which conducts Islamic Lectures in Telugu in

Read more...

“Amar Bil Maroof Wa Nahi a`nil Munkar” by Sheikh Abdul Aleem Baig Jamai – CFMM, Guntur

CFMM - Center for Final Message to Mankind is the Islamic Organization which conducts Islamic Lectures in Telugu in

Read more...

“Uthama Samaja Lakshanalu” by Abdul kareem – CFMM, Guntur

CFMM - Center for Final Message to Mankind is the Islamic Organization which conducts Islamic Lectures in Telugu in

Read more...

“Bahu Daiva Araadhana (Shirk)” by Abdul kareem – CFMM, Guntur

CFMM - Center for Final Message to Mankind is the Islamic Organization which conducts Islamic Lectures in Telugu in

Read more...

“Maryam Kumarudaina Isa(AS) Vastavikata” by Abdur Rahman – CFMM, Guntur

CFMM - Center for Final Message to Mankind is the Islamic Organization which conducts Lectures in Telugu in all

Read more...

“Daiva Pravakthalandari Sandesam” by Abd-ur-Rahman – CFMM, Guntur

CFMM - Center for Final Message to Mankind is the Islamic Organisation which conducts Lectures in Telugu in all

Read more...

“Maanava Jeevitha Lakshyam” by Abd-ur-Rahman – CFMM, Guntur

CFMM - Center for Final Message to Mankind is the Islamic Organisation which conducts Lectures in Telugu in all

Read more...