CFMM

Hadis bhi Wahye Ilahi hai | CFMM Guntur, Shameem Akhtar Faizi, Barhait

Quran ki tarah Hadees bhi Wahye Ilahi hai. a 10 minutes clip by Shameem Akhtar Faizi.
Dawah Training at Dawah Center, 6/1 Arundelpet, Guntur